Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Do 11.5.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Od 17.4. do 11.5.2021 lze vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.

Koho se sčítání týká?
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického řadu. Tam také poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a jsou používány maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají, sčítání může být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit, sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.