Grand Opening festivalu CUKŘIK!

CUKŘIK! Pojďme vdechnout plácku před Muzeem nový život!

Během pár podzimních týdnů přinese festival na Novém náměstí v Uhříněvsi pestrou směs kultury a sousedského setkávání. Od konce září do konce října se můžete těšit na výstavu v nově otevřené galerii, umělecké projekty v okolí, zábavu pro nejmenší, divadelní představení nebo posezení u dobré kávy.

Od 25. září do konce října budou moct obyvatelé Prahy 22 i přespolní návštěvníci navštívit výtvarný, divadelní, hudební, sousedský, zkrátka kulturní a živý plácek před Muzeem v Uhříněvsi. Podzimní spolupráce Kreativní Prahy a Městské části Praha 22 vychází z přesvědčení, že Uhříněves má velký a ne plně využitý kulturní a komunitní potenciál. Proto se dva subjekty rozhodly spojit síly a tento potenciál vyzkoušet. Na Novém náměstí společně s místními aktivními občany vytváříme dočasný prostor pro setkávání a posilování různorodých vztahů i budování povědomí o samotné kulturní instituci Uhříněveského muzea, která dosud nemělao šanci se po proběhlé rekonstrukci předvést v plné kráse.

 

Podzim s festivalem CUKŘIK! na Novém náměstí. Na co se můžete těšit?

□  Hudební odpoledne a večery u kávy nebo vína.
□  Čtení a literární večery přímo s autory.
□  Slam poetry umělců pro mladé i dospěláky.
□  Výstava fotografií v Muzeu, komentované prohlídky a workshopy s místními umělci.
□  Venkovní umělecká instalace a možnost posezení s občerstvením v dočasně vytvořeném příjemném prostředí.
□  Sportovní prvky pro nadšence do koloběžek nebo skateboardů.
□  Divadelní představení pro rodiny s dětmi.
□  Performativní večery s profesionálními improvizátory nabitými humorem.
□  Komentované procházky po výstavě venku i vevnitř.
□  Workshopy a vzdělávací aktivity s umělci a autory přímo v místě.

Spolupráci s Prahou 22 v Kreativní Praze velice vítáme. Do našich projektů v rámci Prahy, jako jsou třeba Pražské židle a plácky,  můžeme díky spolupráci s Prahou 22 vnést prvky přece jen o něco více kulturní a komunitní. Rozmanitý a vstřícný veřejný prostor  přispívá ke zkvalitnění životní úrovně a je proto důležitou součástí našeho každodenního života. Festival CUKŘIK!, který s kolegy z Prahy 22 společně realizujeme na Novém náměstí v Uhříněvsi může být ukázkou toho, jak kultura a práce s místní komunitou mohou rychle změnit i do té doby málo atraktivní prostor," říká Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

 

Za speciální pozornost pak stojí Grand Opening festivalu CUKŘIK!, který se uskuteční už 25. 9. od 16:00. Nabitý program bude zahrnovat:

□  Vernisáž výstavy fotografií Pavla Baňky
□  Venkovní výstava umělce Jana Fabiána
□  Divadelní představení pro děti i dospělé Johnny a Jenny
□  Prezentaci doplňujících vzdělávacích aktivit spojených s projektem (Máš umělecké střevo?, umělkyně Eva Jiřička)
□  Slam poetry v podání umělců slova - Tali, Tim Postovit, Metoděj Constantine, Honza Dibitanzl
□  Hudbu v podání DJs Brada (Breakbeat.cz) a AHz + Annita
...a nebude chybět ani občerstvení, limonáda, pivo a víno!

 

Rádi bychom vyzkoušeli, zda se může zadní část Nového náměstí stát fungujícím veřejným prostorem. V současné chvíli se jedná o plácek s parkovištěm, který je ale lemovaný institucemi, které jsou pro život obyvatel městské části společensky a kulturně významné – galerie, muzeum, knihovna, domov pro seniory, školní jídelna. Zkušebním a dočasným režimem bychom rádi zjistili, zda může místo v budoucnosti fungovat jako prostor pro setkávání a kvalitní trávení volného času,” popisuje záměr projektu Petra Vaňková, vedoucí Odboru kanceláře úřadu MČ Praha 22.

 

Hlavní důvody podzimní spolupráce Kreativní Prahy a Prahy 22

Probuzení zájmu místních obyvatel o prostor před Muzeem i o Muzeum samotné díky zajímavému kulturnímu programu, ve kterém si každý najde své.
Vytvoření kulturního a komunitního plácku, kde by místní mohli společně příjemně trávit volný čas, například při čekání na děti.
Sbírání dat a participace s veřejností ohledně témat, která se týkají místa, kde žijí.
Testování možností mezioborové spolupráce v hlavním městě (MHMP a jeho instituce, ÚMČ Praha 22).

 

O Kreativní Praze

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu a podporovat kulturní a kreativní odvětví. Od r. 2015 do r. 2020 byla organizace součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se podílela na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, nesčetném počtu analýz od tvorby metodiky mapování kultury (Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 7, Malostranské náměstí, ...). Od ledna 2021 se organizace stala samostatnou. Koncepční znalosti využívá pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativního centra. Kreativní Praha je součástí největší sítě kreativních center na světě European Creative Business network. Svou práci sdílí a provazuje se stejně smýšlejícími partnery (nejen) ze zahraničí. Kreativní Praha věří, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou kreativitu.