Bělorusko - spořádaná diktatura

Cestovatelské přednášky z cyklu: Na cestách po východní Evropě a Rusku

Bělorusko – spořádaná diktatura - 7. 11. 2021 v 18 hod. (přednášející Josef Miškovský)
Co se skrývá pod slupkou země, která bývá označována za poslední diktaturu Evropy? Malebná krajina, upravená města, bizarní postsovětský skanzen i lidé s překvapivě evropským myšlením okořeněným závanem blízkosti ruského souseda.
Navštívíme přírodní oblasti plné lesů, luk a vody, pozůstatky památek dávných středověkých států, neuvěřitelné sovětské památníky i nefalšovanou Lukašenkovu vojenskou přehlídku ke dni nezávislosti.

Všem zájemcům o poznávání blízkých i dalekých krajů je určen cyklus přednášek, které se uskuteční v KC Farní dvůr. Během pozimního a zimního období se budeme věnovat cestám po východní Evropě a Rusku, jimiž nás provedou naši sousedé z Hostivaře i hostující přednášející odjinud.
Přednášky budou doprovázeny promítáním fotografií, na každou přednášku naváže beseda s přednášejícím. Uskuteční se zhruba jednou za 2 – 4 týdny, vždy v neděli od 18 hodin. Pokud zaujmou a osvědčí se, můžeme v dalších letech navázat přednáškovými cykly zaměřenými na další části Česka, Evropy či světa.

Vstup zdarma (možnost dobrovolného příspěvku).

Další přednáška: Rusko – tramvají do tajgy - 28. 11. 2021 v 18 hod. (přednášející Jiří Rak)

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař
Domkářská 21/1, PSČ: 102 00 Praha 10 - Hostivař
http://www.centrumhostivar.cz