Pavel Baňka, Mezi intimním a veřejným

Pavel Baňka, Mezi intimním a veřejným
25. 9. 2021 16:00 - 30. 11. 2021 16:00 - Muzeum Uhříněves

Série fotografií z cyklu Marginálie, kterou vystavuje Pavel Baňka v galerii Uhříněveského muzea, vznikala průběžně během takřka dvou desetiletí (1986–2004). Zachycuje dobu historické proměny české společnosti, aniž by ukazovala její hlavní atributy. Místo toho se soustředí spíše na „okrajové“ jevy. Prostřednictvím fotografií pokradmu nahlížíme za ploty zahradních kolonií a do míst kdesi na periferii, abychom objevili nový svět plný hmotných pozůstatků lidové tvořivosti v podobě dočasných DIY staveb – skleníků ze zavařovacích lahví, zdobených altánků i nečekaných motivů, které v tomto prostředí pomohla stvořit sama příroda. Soubor Marginálií je jedinečným výtvarným svědectvím o době, kdy mnoho lidí bez možnosti cestovat do zahraničí budovalo uvnitř uzavřeného Československa své vlastní malé světy. Zahrádkářská kreativita však neskončila s komunistickou epochou. Dnes je motivována spíše únikem do ticha a k pěstitelské vášni, ale zcela jistě navazuje na dlouhou tradici.

Od Marginálií vede přímá linka k souboru tzv. Agrárií (2004–2007), který v podobném duchu zachycuje pole, jako místo, které kultivoval člověk a zdůrazňuje pomocí světla horizont jako nově objevenou krajinnou hranici vzniklou z lidské práce.

Místní návštěvníci možná mezi fotografiemi naleznou některá známá místa a motivy, neboť část z nich vznikala z okolí Benic, Kolovrat a Uhříněvsi.