NÁDRAŽÍ - komentovaná vycházka na téma PŘÍRODA A BROWNFIELDY

20. 11. 2021 14:00 - 16:00 - Praha - Uhříněves
Příprava urbanisticko-architektonické soutěže na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi pokračuje. V listopadu se předpokládá vyhlášení soutěže a také se Vám naskytne další možnost dozvědět se o daném území a soutěži více na komentované vycházce.
 

Tentokrát nás společnou exkurzí povede geobotanik Jan Albert Šturma a seznámí nás s trochu jiným úhlem pohledu, jak na daný prostor nahlížet. Podle jeho slov se nádraží a okraje vlakových tratí často vyznačují vysokou biodiverzitou. Je to i případ Uhříněveského nádraží? A čím je vlastně krajina Uhříněvsi zajímavá z botanického hlediska? Jakých hodnot je třeba si všímat? Věříme, že si na tyto otázky společně odpovíme a těšíme se na brzkou shledanou!

Informace k soutěži můžete sledovat na webu nadraziuhrineves.cityupgrade.cz/. Další připravované setkání bude u kulatých stolů přímo se soutěžícími architekty.

Na viděnou se těší

architekti City Upgrade a Pavel Kappel - koordinátor participativního plánování MČ Praha 22