NA CESTÁCH PO VÝCHODĚ EVROPY A RUSKU

Karélie – země tisíců jezer a lidových pěvců
Podíváme se do svérázné části Ruska, autonomní republiky Karélie při hranici s Finskem. Zapomenutá severoevropská končina uchvacuje nejen spoustou jezer, žulovými skalisky, lesy a bažinami, ale také kláštery, dřevěnými domky i malebnými kaplemi a kostely. Karélie se stala zemí zaslíbenou pro etnografy, kteří u karelských lidových vypravěčů zapisovali runy, dlouhé eposy. Ve vsích, kde žije ruské obyvatelstvo, se podařilo nasbírat takové množství bylin jako nikde v Rusku.
Přednášející Libor Drahoňovský.
 

Přednáška se bude konat dne: 6.2.2022 v 18:00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele (Domkářská 21/1, PSČ: 102 00 Praha 10 - Hostivař)