GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení 

InfoKATALOG.online je regionální inzertní a informační portál provozovaný fyzickou osobou - Janou Nezvedovou, se sídlem: Rezlerova 276/68, 109 00 Praha 10, IČ: 49385461 - dále jen "Provozovatel".
Zadavatelem reklamy může být fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní agentura - dále jen "Zadavatel".
Uživatelem může být každá fyzická či právnická osoba, která aktivně využívá informací a služeb regionálního inzertního a informačního portálu infoKATALOG.online - dále jen „Uživatel“.

Zpracování osobních údajů

  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Pro účely užívání služeb portálu infoKATALOG.online je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zadavatele inzerce a reklamy. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Provozovatelem a Zadavatelem.
  3. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.
  4. Uživatel je povinen využívat data obsažená na portále infoKATALOG.online výlučně v souladu s Nařízením GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy. V případě, že se Uživatel rozhodne údaje z portálu infoKATALOG.online dále zpracovávat, stává se automaticky správcem těchto údajů a je povinen si sám zajistit právní titul zpracování tak, aby toto zpracování bylo prováděno v souladu s Nařízením GDPR.