AVIA KONTEJNERY - JOSEF HANKE

AVIA KONTEJNERY - JOSEF HANKE

603 310 393

- odvozy: sutě, písky 1 m3 – 4 m3, odpady 1 m3 – 12 m3
- zemní práce

Praha 10 - Petrovice, Edisonova 3